Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tiếp Nhận, Cho Vay Vốn Ủy Thác

GIỚI THIỆU CHUNG

Chủ nhật, 03/02/2013 12:47 GMT
Trước năm 1997, vốn ngân sách chủ yếu được cấp phát cho các dự án đầu tư phát triển và chưa có cơ chế để thu hồi vốn đối với các dự án có nguồn thu. Vì vậy chính quyền thành phố đã uỷ thác một phần nguồn vốn đầu tư của ngân sách để Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM Trước năm 1997, vốn ngân sách chủ yếu được cấp phát cho các dự án đầu tư phát triển và chưa có cơ chế để thu hồi vốn đối với các dự án có nguồn thu. Vì vậy chính quyền thành phố đã uỷ thác một phần nguồn vốn đầu tư của ngân sách để Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (nay đã chuyển đổi thành Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM - HFIC) thực hiện công tác quản lý giải ngân, theo dõi việc sử dụng và tổ chức thu hồi vốn. Bắt đầu từ năm 1997, Sở Tài chính (bấy giờ là Sở Tài chính - Vật giá) bắt đầu chuyển vốn ngân sách cho Quỹ Đầu tư, thực hiện chủ trương chuyển từ cơ chế cấp phát của ngân sách sang cơ chế cho vay có thu hồi. 
Đến nay, mảng cho vay uỷ thác của HFIC đang tiếp nhận một số nguốn vốn uỷ thác với điều kiện và phạm vi sử dụng tương đối khác nhau (chi tiết các điều kiện xem trong từng nguồn vốn), hầu hết các nguồn vốn này đều có nguồn gốc từ Ngân sách thành phố và hướng đến các dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố. 
Là một trong các mảng nghiệp vụ chủ yếu của HFIC, hoạt động quản lý các nguồn vốn uỷ thác đang ngày càng khẳng định vai trò và tính hiệu quả của mình trong tiến trình phát triển của HFIC nói riêng và thành phố nói chung, điển hình qua một số dự án:


Đơn vị vay vốn thực hiện các dự án cải tạo lưới diện TP.HCM


Liên hiệp HTX TP.HCM - đơn vị vay vốn 
Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM


 
Hệ thống xử lý chất thải tại Công ty TNHH - TM Vạn Thành

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN