Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Huy Động Vốn

NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY

Chủ nhật, 03/02/2013 12:47 GMT
Thông qua phương thức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay, các năm gần đây HFIC đã nhận vốn uỷ thác của ngân sách TP và các doanh nghiệp trên địa bàn với mức dư nợ cho vay bình quân khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm. Thông qua phương thức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay, các năm gần đây HFIC đã nhận vốn uỷ thác của ngân sách TP và các doanh nghiệp trên địa bàn với mức dư nợ cho vay bình quân khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN