Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Huy Động Vốn

NHẬN HỢP VỐN CHO VAY

Chủ nhật, 03/02/2013 12:46 GMT
HFIC đã và đang làm đầu mối tổ chức hợp vốn với 16 tổ chức tài chính, tổng giá trị hợp đồng đã ký kết là 2.445 tỷ đồng, tài trợ cho 57 dự án khác nhau. Trong các dự án đã thực hiện, với vai trò là đầu mối hợp vốn... HFIC đã và đang làm đầu mối tổ chức hợp vốn với 16 tổ chức tài chính, tổng giá trị hợp đồng đã ký kết là 2.445 tỷ đồng, tài trợ cho 57 dự án khác nhau. Trong các dự án đã thực hiện, với vai trò là đầu mối hợp vốn, lượng vốn do HFIC tham gia hợp vốn chiếm bình quân khoảng 20% - 30%. Điều này đồng nghĩa với việc thông qua vai trò của HFIC, Thành Phố đã thành công trong việc thu hút thêm 70% - 80% vốn từ các tổ chức tín dụng mà thực chất là từ nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác và công chúng trong nước để đầu tư.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN