Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Cơ Cấu Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH

Thứ bảy, 26/01/2013 15:33 GMT

   Bà Lê Ngọc Thùy Trang 
   Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc
 
   Ông Nguyễn Quang Thanh
   Phó Tổng Giám đốc
     
   Ông Lê Văn Bắc
   Phó Tổng Giám đốc
 
   Ông Nguyễn Hồng Văn
   Phó Tổng Giám đốc 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN