Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tài Trợ Tín Dụng

GIỚI THIỆU CHUNG

Chủ nhật, 03/02/2013 12:31 GMT
Tài trợ tín dụng là một trong những hoạt động chủ yếu của HIFU trước đây cũng như của HFIC hiện nay.

Tài trợ tín dụng là một trong những hoạt động chủ yếu của HIFU trước đây cũng như của HFIC hiện nay.

Đối tượng cho vay là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các ngành kinh tế quan trọng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác có hiệu quả kinh tế.

Đối tượng khách hàng là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thời hạn cho vay từ trên 1 năm đến 15 năm (trường hợp đặc biệt có thể trên 15 năm).

Đến nay, HFIC đã tài trợ tổng hạn mức khoảng 11.200 tỷ đồng cho trên 320 dự án về đầu tư xây dựng cầu, đường, bến bãi, khu công nghiệp, khu đô thị mới, nhà lưu trú, nhà tái định cư, trường học, bệnh viện, mạng cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn, đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng, ... 

Lĩnh vực chiếm tỷ trọng tài trợ lớn nhất là kết cấu hạ tầng giao thông. Các dự án mà HFIC đã tài trợ như dự án cải tạo, mở rộng đường Điện Biên Phủ, đường Hùng Vương, dự án BOT Cầu Phú Mỹ ... đã góp phần cải thiện chất lượng giao thông đô thị.

Một số dự án tiêu biểu

Dự án đầu tư mở rộng đường Điện Biên Phủ 


Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đại học Y dược (quy mô 600 giường) 

Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng 


Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc A Ngô Gia Tự phục vụ tái định cư (336 căn)

 

Dự án đầu tư hệ thống xạ phẫu (Gamma Knife) của Bệnh viện Chợ Rẫy
chuyên điều trị các sang thương trong não 


Dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo 


Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước rỉ rác Gò Cát

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN