Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)

Thứ sáu, 22/12/2023 13:47 GMT
Căn cứ Báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Nam (đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá) về kết quả đấu giá bán Quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá tại ngày 19/12/2023 như sau:

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

1

Tổng số quyền mua trái phiếu bán đấu giá

24.049.215

Quyền mua

2

Tỷ lệ thực hiện quyền

10:1 (10 quyền mua được mua 01 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu)

3

Giá khởi điểm

2.948

Đồng/quyền mua

4

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá

05

Nhà đầu tư

5

Tổng khối lượng đăng ký

25.579.215

Quyền mua

6

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

05

Phiếu

7

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ

25.579.215

Quyền mua

8

Giá đặt mua cao nhất

2.978

Đồng/quyền mua

9

Giá đặt mua thấp nhất

2.948

Đồng/quyền mua

10

Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá

05

Nhà đầu tư

11

Tổng số lượng quyền mua bán được

24.049.215

Quyền mua


                                                                                                                                                        Nguồn: CTCP Chứng khoán Agriseco

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN