Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

Thứ tư, 29/11/2023 11:50 GMT


1. Tổ chức chào bán: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (HFIC)

2. Tổ chức phát hành: CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)

3. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua Trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành cho cổ đông hiện hữu   năm 2023 (TPCĐ CII 2023) 

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 24.049.215 quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (10 quyền mua được mua 01 TPCĐ của CII với giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu).

5. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai.

6. Giá khởi điểm: 2.948 đồng/quyền mua

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán  đấu giá quyền mua TPCĐ CII 2023. 

8. Tổ chức bán đấu giá: CTCP Chứng khoán Agribank – chi nhánh miền Nam

9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 30/11/2023 đến ngày 12/12/2023

10. Địa điểm nhận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc: tại CTCP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Nam - địa chỉ: Tầng 1 và 2 Tòa nhà 2 – 2A Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

12. Thời gian tổ chức buổi đấu giá: 09h00 ngày 19/12/2023

13. Thời gian nộp tiền mua quyền mua: từ ngày 19/12/2023 đến 15h00 ngày 20/12/2023

Bản công bố thông tin, Quy chế Đấu giá và các thông tin liên quan đến đợt bán đấu giá sẽ được đăng tại: www.hfic.vn, www.cii.com.vn, www.agriseco.com.vn  

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN