Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư

TPHCM đã phê duyệt 100 dự án kích cầu với tổng vốn đầu tư trên 7.700 tỷ đồng

Thứ hai, 03/11/2014 15:07 GMT
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và 38/2013/QĐ-UBND về Chương trình kích cầu của TPHCM, TP đã phê duyệt 100 dự án với tổng mức đầu tư là 7.729 tỷ đồng; trong đó, số vốn được ngân sách hỗ trợ là 3.789 tỷ đồng. Vốn đầu tư bình quân của 1 dự án là 77,29 tỷ đồng. Lũy kế hỗ trợ là hơn 137 tỷ đồng.

 

 Công nghiệp là lĩnh vực có nhiều dự án nhận được
vốn đầu tư nhất từ chương trình kích cầu của TP. HCM.

 

Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực công nghiệp có 54 dự án với tổng vốn đầu tư 3.124 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 1.487 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực hạ tầng có 3 dự án với tổng vốn đầu tư 246 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 146 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực môi trường có 4 dự án với tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 134 tỷ đồng.

4. Lĩnh vực giáo dục và dạy nghề có 23 dự án với tổng vốn đầu tư 2.772 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 1.249 tỷ đồng.

5. Lĩnh vực y tế có 12 dự án với tổng vốn đầu tư 1.144 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là gần 653 tỷ đồng.

6. Lĩnh vực văn hóa có 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 197 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 119 tỷ đồng.

 Nguồn: HCM CityWeb


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN