Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin Thi Đua
HFIC nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2016

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng.

Xem Thêm
Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm 2016 của Khối thi đua 13

Nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm, ngày 05/8/2016, tại Công ty Cổ phần Long Hậu – Khu Công nghiệp Long Hậu, Khối Thi đua 13 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2016 của Khối.

Xem Thêm
Hội nghị lần I năm 2016 của Khối thi đua 13

Ngày 11/5/2016, tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Khối thi đua 13 đã tổ chức Hội nghị lần I năm 2016.

Xem Thêm

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN