Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin Khác
Tiền lương đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (người quản lý công ty) gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Xem Thêm
Dứt điểm quyết toán dự án đã hoàn thành giai đoạn 2005-2014

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

Xem Thêm
Quản lý tài chính với dự án PPP

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Xem Thêm
Lựa chọn dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Xem Thêm
Dự án được ưu đãi thuế, cách tính ra sao?

Đến 31-3 là thời hạn chót nộp báo cáo quyết toán năm 2015. Năm nay, các chính sách có nhiều thay đổi khiến các doanh nghiệp “rối” lên với báo cáo thuế. Các cục thuế địa phương cũng tổ chức nhân sự tư vấn nhưng… quá tải! Để cung cấp thông tin các quy định mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng trích đăng một số điểm mới về cách tính ưu đãi thuế.

Xem Thêm
Quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN).

Xem Thêm
Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Xem Thêm
Thực hiện công bố thông tin của DNNN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Xem Thêm
Công bố báo cáo Việt Nam 2035

Sáng 23-2, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức công bố "Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ" (gọi tắt là Báo cáo Việt Nam 2035).

Xem Thêm
Cơ chế tài chính khi công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.

Xem Thêm
Quản lý, thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Xem Thêm
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Xem Thêm
Hướng dẫn cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Xem Thêm
Thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Xem Thêm
Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Xem Thêm

Các tin liên quan khác

First
Prev
Page 1 of 9
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN