Công bố thông tin

Dach sách các công ty

Công Ty Đầu Tư Tài Chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
Các Thông Tin Công Bố Định Kỳ, Bất Thường
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
QĐ Bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách HĐTV Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 01/03/2018
QĐ về nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội 13/02/2018
Quyết định điều động và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. 18/01/2018
Công văn Không bổ nhiệm lại KSV chuyên trách Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 11/09/2017
Báo cáo Thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức và chế độ tiền lương, tiền thưởng của HFIC năm 2016 25/08/2017
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của HFIC 20/07/2017
QĐ về nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội 17/08/2017
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 của HFIC 19/07/2017
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 của HFIC 11/05/2017
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 24/04/2017
QĐ Điều động người quản lý doanh nghiệp 21/04/2017
Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 17/04/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 31/03/2017
Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2016
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 của HFIC 08/09/2016
QĐ Bổ nhiệm KSV Chuyên trách HFIC 30/08/2016
QĐ Bổ nhiệm KSV Chuyên trách HFIC 30/08/2016
QĐ Bổ nhiệm Thành viên chuyên trách HĐTV HFIC 28/07/2016
QĐ Bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐTV HFIC 28/07/2016
QĐ Cho thôi giữ chức vụ KSV chuyên trách HFIC 28/07/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năn 2016 20/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất HFIC 2015 30/06/2016
Báo cáo tài chính HFIC năm 2015 22/03/2016
Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 10/03/2016
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 20/01/2016
Quyết định điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 04/09/2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của HFIC 20/07/2015
Báo cáo kiểm toán năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 25/03/2015
Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 03/03/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 30/12/2014
Công khai thông tin tài chính năm 2013 của HFIC 28/03/2014
Danh Sách Người Quản Lý
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
Danh sách người quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 12/04/2017
Danh sách người quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 11/10/2016
Danh sách viên chức quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 01/03/2015
Các Công Ty Thành Viên
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2017 16/06/2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty QLKDN năm báo cáo 2017 15/06/2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty XSKT năm báo cáo 2017 29/05/2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2016 26/04/2017
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM 27/03/2017
Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Đầu tư Phát triển của Công ty XSKT năm 2017 25/03/2017
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty XSKT năm 2016 25/03/2017
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty XSKT năm 2015 25/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty XSKT 20/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. 20/03/2017
Công bố thông tin về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Tp.HCM tại HDBANK 24/02/2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM 06/02/2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty XSKT 19/07/2016
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty XSKT 25/02/2016
Kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới Công ty CTGTSG 14/04/2016
Hệ thống Thang bảng lương của Công ty CTGTSG 30/03/2016
Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2015 Công ty CTGTSG 25/03/2016
Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2014 Công ty CTGTSG 08/03/2016
Định hướng phát triển DN giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty CTGTSG 07/03/2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CTGTSG 07/03/2016
Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn 25/11/2015
NQ phê duyệt báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của công ty CTGTSG 22/10/2015
NQ phê duyệt báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty CTGTSG 22/10/2015
Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2015
Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2015
Xếp loại Doanh nghiệp và Viên chức quản lý năm 2014 của Công ty Công trình Giao thông 29/09/2015
Xếp loại Doanh nghiệp và Viên chức quản lý năm 2014 của Công ty Chiếu sáng công cộng 17/09/2015
Xếp loại Doanh nghiệp và Viên chức quản lý năm 2014 của Công ty Công trình cầu phà 17/09/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Chiếu sáng công cộng 04/09/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Công trình Cầu phà 04/09/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Chiếu sáng công cộng 27/08/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Công trình Cầu phà 25/08/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia 21/07/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 30/06/2015

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN