Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của HFIC tại Công ty CP Sài Gòn Kim Cương

Thứ ba, 19/09/2017 14:41 GMT
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.


 
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM
CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC)
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG
 
 (Căn cứ Nghị quyết số 312/NQ-HĐTV ngày 06/7/2017 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Phương án góp vốn  và chuyển  nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương)
 
1. Tổ chức chào bán:
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ:Số 33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  Điện thoại:(+84.28) 3821 4244         Fax: (+84.28) 3821 4243
2.
Tổ chức phát hành:CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG
  Địa chỉ:Số 181-183-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
  Điện thoại:(+84.28) 3837 2294         Fax: (+84.28) 3837 2296
3.
 Ngành nghề kinh doanh chính:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;…
4.
 Vốn điều lệ:586.173.750.000 đồng
5.
 Tên chứng khoán:Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
6.
 Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá:13.038.679 quyền mua, tướng ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 27.000.000 cổ phần (chiếm 15,00% vốn điều lệ của CTCP Sài Gòn Kim Cương sau khi hoàn tất việc tăng vốn lên 1.800 tỷ đồng).

Tỷ lệ phân bổ quyền:
1 : 2,070762 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được phân phối 01 (một) quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 2,070762 cổ phần phát hành thêm của công ty với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần; số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
7.
 Giá khởi điểm:4.620 đồng/quyền mua
8.
 Tỷ lệ đặt cọc:10 % giá trị quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
9.
 Hình thức chào bán:Đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
10.
 Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
11.
 Quy chế đấu giá, thông tin về quyền mua cổ phần chào bán được công bố chi tiết trên website: www.hsx.vn, www.bvsc.com.vn, www.hfic.vn
12.
 Địa điểm nhận Công bố thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc:tại các đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá.
13.
 Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:Từ ngày 21/09/2017 đến 16h00 ngày 09/10/2017
14.
Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
Trước 15h00 ngày 13/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.
15.
 Thời gian tổ chức đấu giá:09h00 ngày 17/10/2017
16.
 Tên địa điểm tổ chức đấu giá:SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM –
16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
17.
 Đơn vị tư vấn:CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)
18.
 Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần:Từ 08h00 ngày 18/10/2017 đến 16h00 ngày 20/10/2017.
19.
 Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017.

 
Tp.HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2017
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Các tài liệu kèm theo bao gồm:

1/ Bản CBTT kèm CV số 6212/UBCK-QLCB của UBCKNN;
2/ Nghị quyết số 312 của HĐTV HFIC, kèm CV số 3700/UBCK-KT củaa UBNDTP;
3/ Giấy chứng nhận góp vốn của CTCP Sài Gòn Kim Cương đối với phần vốn của HFIC;
4/ Thông báo số 15/2017/TB-HDQT của CTCP Sài Gòn Kim Cương;
5/ Nghị quyết số 02/2017/NQ-DHDCD của CTCP Sài Gòn Kim Cương;
6/ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HDQT của CTCP Sài Gòn Kim Cương;
7/ Giấy CNDKDN của CTCP Sài Gòn Kim Cương;
8/ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sài Gòn Kim Cương;
9/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016 của CTCP Sài Gòn Kim Cương;
10/ Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần do Sở GDCK TPHCM ban hành.
11/ Mẫu đơn đăng ký tham dự đấu giá. 


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN