Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
FAQ

test1

Thứ tư, 24/06/2020 15:16 GMT
 Tổng số đại biểu triệu tập 150 
 Tổng số đại biểu có mặt130 
 Tổng số đại biểu biểu quyết120 

 Tổng số đại biểu vắng mặt

 20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN