Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo bán đấu giá không thành công quyền mua cổ phần phát hành thêm của công ty HSC

Thứ năm, 11/04/2019 14:22 GMT
Thông báo về việc Huỷ tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

Vui lòng xem file đính kèm:

Công văn số 551/SGDHCM-NY ngày 09/04/2019 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN