Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin Kinh tế - Tài chính

TPHCM phấn đấu là Thành phố toàn cầu

Thứ sáu, 14/07/2017 10:35 GMT
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu là Thành phố toàn cầu, Thành phố thông minh, nơi hội tụ văn hóa Đông Tây; một trong những trung tâm tài chính của khu vực Đông Nam Á, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trong hội nhập quốc tế.
 
Đây là nội dung trong văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM. Văn bản cũng nêu rõ: Kinh tế TPHCM phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, động lực cho phát triển bền vững và là đầu tàu của cả nước trong hội nhập sâu rộng có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới; phát triển toàn diện để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có nhiều cơ hội phát triển, hưởng lợi công bằng từ thành quả phát triển; môi trường khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo thuận lợi cho tài năng trẻ và người dân có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng.

Giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Thành phố là một đô thị thông minh với cơ sở hạ tầng thông minh, quản lý thông minh, đề cao kỹ trị, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người dân, xây dựng con người văn hóa, văn minh, xã hội gắn kết và rộng mở; năng động và hội nhập thúc đẩy kinh doanh, theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch, phát triển trong đa dạng, môi trường đầu tư hướng đến các chuẩn mực OECD, các giá trị tiên tiến Châu Á và thế giới.
 
  
 Ảnh minh họa
Thành phố bền vững, tăng trưởng xanh

Mục tiêu then chốt của Thành phố là tạo việc làm với thu nhập ngày càng cao cho người dân, tạo nguồn thu ngân sách bền vững, thực thi mục tiêu công bằng, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển; chú trọng phát triển Thành phố bền vững, tăng trưởng xanh, cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống; tỷ trọng dịch vụ và sáng tạo trong cơ cấu kinh tế phải tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.
 
Xây dựng thương hiệu TPHCM năng động, hiện đại, hội nhập, giàu tính nhân văn và có chiều sâu văn hóa; luôn trân trọng, ghi nhớ, giữ gìn, phát huy những thành quả khai phá, những giá trị di sản và dấu ấn lịch sử của các bậc tiền nhân qua các thế hệ người Việt trong tiến trình phát triển trên 300 năm của Thành phố.
 
Kế hoạch cụ thể cả trước mắt, lâu dài để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TPHCM, trọng tâm là 7 chương trình đột phá, trước hết Thành phố phải hoàn thiện quy hoạch không gian kiến trúc đô thị, không gian ngầm, bảo đảm quy hoạch đô thị và nông thôn hài hòa gắn kết với nhau, có tầm nhìn xa và đổi mới cách làm quy hoạch; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho nhu cầu phát triển của Thành phố trong tương lai.
 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là các chỉ số về chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý, tính năng động. Thành phố phải dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và cơ chế một cửa; phải nằm trong 5 địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất, là nơi thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước; cần tạo ra đột phá mới trong đầu tư tư nhân. Cùng với Thủ đô Hà Nội, TPHCM phải đi tiên phong, trở thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước, trung tâm giáo dục và y tế quốc tế; các trường đại học, cơ sở nghiên cứu phải được trao quyền tự chủ, tự quyết mạnh mẽ và thực chất hơn.
 
Thành phố cần đặc biệt lưu ý đến phát triển bền vững, phải có giải pháp căn cơ, dài hạn về thoát nước, chống ngập. Thành phố có khối lượng chất thải lớn, vì vậy cần sớm nghiên cứu các giải pháp xử lý rác bằng công nghệ mới nhằm tái chế, sử dụng rác thải thành nguồn năng lượng, phân bón và các sản phẩm khác thân thiện với môi trường.
 
Phát triển đô thị thông minh
 
Thành phố cũng cần chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, tạo sức hút mạnh hơn về cung cầu và sức lan tỏa về công nghệ, sáng tạo. Thành phố xây dựng chính sách phát triển để phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển vùng; nghiên cứu lập đề án phát triển vùng để khuyến khích đầu tư các dự án liên kết vùng; thực hiện các giải pháp phát triển đô thị thông minh, từ đó làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức quản lý đô thị với công nghệ mới, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm với mục đích phục vụ của một thành phố thông minh, hướng tới yếu tố “chất lượng sống”.
 
Thành phố nghiên cứu thực hiện thí điểm những cơ chế, chính sách mới, năng động để nhanh chóng xử lý các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nghiên cứu đề xuất với Trung ương các giải pháp có tính chất pháp lý cao hơn như phân cấp, ủy quyền, quản lý tài chính theo hướng tạo điều kiện, thu hút nguồn lực, phát huy tính tự chủ sáng tạo, kể cả xây dựng luật pháp để tạo điều kiện cho Thành phố tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vai trò là hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại dịch vụ của cả nước.
 
Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, TPHCM đã phát triển vượt bậc, có vị trí vô cùng quan trọng với cả nước. Đến năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm gần 23% GDP của cả nước (GRDP của Thành phố tăng thêm 1% thì GDP cả nước tăng thêm 0,21%), đóng góp khoảng 28% thu ngân sách của cả nước, nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới được triển khai và nhân rộng ra cả nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện sự năng động, tích cực. Kinh tế tư nhân trở thành động lực mạnh dẫn dắt sự tăng trưởng của Thành phố, chiếm 59,5% GDP (cả nước 49%), vốn đầu tư tư nhân chiếm 65%, vốn Nhà nước 20%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 15%.  
 
Nguồn:hochiminhcity.gov.vn 
 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN