Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Câu Lạc Bộ Sức Trẻ

Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 16-20/10/2016

Thứ sáu, 10/02/2017 13:13 GMT
Tuần giao dịch trái phiếu 16/01 – 20/01 chứng kiến xu hướng trái ngược trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong khi thị trường trái phiếu thứ cấp có giảm mạnh 25% so với tuần trước, thị trường sơ cấp tuần này tiếp tục xu hướng tăng, giá trị trái phiếu trúng thầu tăng 25% so với tuần trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng giảm từ thị trường thứ cấp nên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tuần đã giảm 20,7% so với tuần trước.
  
 Nguồn: HNX, BSC

 

1.   Thị trường sơ cấp:

Thị trường trái phiếu sơ cấp tuần qua đã có 9 phiên đấu thầu phát hành trái phiếu được tổ chức và có 7 phiên có kết quả trúng thầu. Ngày 16/01/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội (VBS) phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh loại kỳ hạn 5, 10 và 15 năm; kết quả chỉ có trái phiếu loại kỳ hạn 15 năm trúng thầu với giá trị là 300 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 100%). Ngày 18/01/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với 3 loại kỳ hạn là 5 năm, 7 năm và 20 năm với giá trị trúng thầu lần lượt là 484 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 24%), 30 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 3%) và 1.300 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 100%). Ngày 20/01/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng đã phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh loại kỳ hạn 5, 10 và 15 năm; kết quả trúng thầu lần lượt là 200 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 13%), 1.156 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 13%) và 500 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu là 100%). 

Như vậy, tổng giá trị trái phiếu trúng thầu qua sàn HNX trong tuần đạt 3.670 tỷ đồng, tăng 15,96% so với tuần trước (3165 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu đạt 44% giảm nhẹ so với tuần trước (46%). 

  
 Nguồn: HNX, BSC

 

1.   Thị trường thứ cấp:

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tuần đạt 22.653 tỷ đồng, giảm 25,5% so với tuần trước (30.408 tỷ đồng), giá trị giao dịch bình quân đạt 4.531 tỷ đồng/ngày. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) là 19.510 tỷ đồng, giảm 19% so với tuần trước và giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 3.143 tỷ đồng, giảm 49% so với tuần trước. 

  
  Nguồn: HNX, BSC

 

Trong tuần không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

Trong tuần này, khối nhà đầu tư nước ngoài mua vào giảm mạnh về khối lượng (70,58%) và giá trị (70,26%) so với tuần trước. Tổng giá trị nhà đầu tư nước ngoài mua vào là 1.083 tỷ đồng, giá trị bán ra là 828 tỷ đồng, như vậy khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng là 255 tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu tuần này tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước đó. Lãi suất các kỳ hạn có xu hướng giảm, cụ thể như sau: 

  
 Nguồn: BSC

Vùng lợi suất (YTM) của trái phiếu giao dịch trong tuần đối với trái phiếu có kỳ hạn dài nhất (30 năm) là 7,98%; trong khi YTM của trái phiếu có kỳ hạn ngắn nhất (1 tháng) là 4,01 – 5,30%./.

Nguồn: CLB Sức Trẻ HFIC tổng hợp 

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN