Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Câu Lạc Bộ Sức Trẻ

Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 28/11-02/12/2016

Thứ ba, 20/12/2016 12:17 GMT
Trong tuần này, thị trường trái phiếu tiếp tục giảm, cụ thể là 10% so với tuần trước, đạt giá trị giao dịch là 41.369 tỷ đồng. Trong đó, thị trường sơ cấp tăng 83% (giá trị giao dịch đạt 3.624 tỷ đồng), thị trường thứ cấp giảm 14% (giá trị giao dịch đạt 37.745 tỷ đồng).
Trong tuần giao dịch từ ngày 28/11 đến ngày 02/12 thị trường trái phiếu vẫn tiếp tục giảm 10% so với tuần trước, tổng giá trị giao dịch tuần này là 41.369 tỷ đồng. Trong đó, thị trường sơ cấp tăng 83% và thị trường thứ cấp giảm 14%.

  Nguồn: HNX, BSC
 
1. Thị trường sơ cấp:

Thị trường trái phiếu sơ cấp tuần qua có hai phiên đấu thầu phát hành trái phiếu được tổ chức thành công do Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBS) và Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, cụ thể :

Ngày 28/11/2016, VBS phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh – kỳ hạn 5 năm với giá trị 424 tỷ đồng. Kết quả, giá trị trúng thầu đạt 424 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,5%, đạt 100% kế hoạch.

Ngày 30/11/2016, giá trị gọi thầu 3.900 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với kỳ hạn 5 năm, giá trị trúng thầu đạt 3.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,25%, đạt 82% kế hoạch.

Vào ngày 30/11/2016, KBNN phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với kỳ hạn 7 năm. Giá trị đăng ký đạt 701 tỷ đồng với lãi suất đăng ký từ 5,7% - 6,9% . Tuy nhiên, việc phát hành không thành công.

Như vậy, tổng giá trị trái phiếu trúng thầu qua sàn HNX trong tuần 28/11/2016-02/12/2016  đạt 3.624 tỷ đồng, tăng 83% so với tuần trước.
 
Nguồn: BSC
 
2. Thị trường thứ cấp:

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tuần đạt 37.745 tỷ đồng, giảm 14% với giá trị giao dịch bình quân là 7.549 tỷ đồng/ngày. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) đạt 25.747 tỷ đồng, giảm 3.089 tỷ đồng  tương đương giảm 11% so với tuần trước và giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 11.998 tỷ đồng, giảm 21% so với tuần trước.
 
Nguồn: HNX, BSC
 
Trong tuần không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

Tổng giá trị mua vào của khối giao dịch đầu tư nước ngoài trong tuần là 519 tỷ đồng, trong khi đó giá trị bán ra là 211 tỷ đồng, do đó khối ngoại mua ròng là 308 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào trong tuần này tăng khoảng 11% về khối lượng và tăng khoảng 5% về giá trị so với tuần trước.

Lãi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm nhẹ về các phiên cuối tuần, cụ thể:
 

Vùng lợi suất (YTM) của trái phiếu giao dịch trong tuần đối với trái phiếu có kỳ hạn còn lại dài nhất (30 năm) là 7,98% - 8,05%; trong khi đó YTM của trái phiếu có kỳ hạn ngắn nhất (12 tháng) là 5,40%./.

Nguồn: CLB Sức Trẻ HFIC tổng hợp
 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN