Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Câu Lạc Bộ Sức Trẻ

Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 14-18/11/2016

Thứ ba, 22/11/2016 14:26 GMT
Trong tuần giao dịch từ ngày 14/11 đến ngày 18/11 thị trường trái phiếu tiếp tục xu hướng giảm ở cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Trong đó, thị trường sơ cấp giảm 83.08% và thị trường thứ cấp giảm 14.13%. Tổng giá trị giao dịch trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần đạt 45.961 tỷ đồng, giảm 15.26% so với tuần trước.
  
 Nguồn: HNX, BSC

1. Thị trường sơ cấp:

Thị trường trái phiếu sơ cấp tuần qua chỉ có một phiên đấu thầu phát hành trái phiếu được tổ chức thành công. Ngày 14/11/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội (VBS) phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với kỳ hạn 5 năm. Kết quả, giá trị trúng thầu chỉ đạt 150 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,5%, đạt 50% kế hoạch.

  
  Nguồn: BSC

Vào ngày 16/11/2016, Kho bạc Nhà nước đã phát hành (KBNN) 2.000 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với 02 loại kỳ hạn là 7 năm và 10 năm. Giá trị đăng ký đạt 1.801 tỷ đồng với lãi suất đăng ký từ 5,6% - 6,9% cho kỳ hạn 7 năm và 1.401 tỷ đồng với lãi suất đăng ký 6,15%-7,5% cho kỳ hạn 10 năm. Tuy nhiên, việc phát hành không thành công.

Ngày 18/11/2016, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 10 năm và 521 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, tổng giá trị đăng ký là 435 tỷ đồng với lãi suất đăng ký 6,9%-7,2% cho kỳ hạn 10 năm và 800 tỷ đồng với lãi suất đăng ký 7,8%-8% cho kỳ hạn 15 năm. Kết quả cũng không có khách hàng trúng thầu do không đáp ứng điều kiện lãi suất.

Như vậy, tổng giá trị trái phiếu trúng thầu qua sàn HNX trong tuần 14-18/11/2016 chỉ đạt 150 tỷ đồng, giảm 83% so với tuần trước.

2. Thị trường thứ cấp:
 
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tuần đạt 45.811 tỷ đồng, giảm 14.13% với giá trị giao dịch bình quân là 9.162 tỷ đồng/ngày. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) đạt 28.356 tỷ đồng, giảm 25,22% và giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 17.455 tỷ đồng, tăng 13.11% so với tuần trước.
 
  
 Nguồn: HNX, BSC
 
Trong tuần không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.
 
Tổng giá trị mua vào của khối giao dịch đầu tư nước ngoài trong tuần là 637 tỷ đồng, trong khi đó giá trị bán ra là 3.629 tỷ đồng, do đó giá trị chênh lệch là 2.992 tỷ đồng tăng 1.649 tỷ đồng so với tuần trước. Khối nhà đầu tư nước ngoài mua vào trong tuần này tăng khoảng 10% về khối lượng và 8,2% về giá trị so với tuần trước.
 
Vào các phiên cuối tuần, thị trường trái phiếu diễn biến sôi động ở kỳ hạn 2 năm với lãi suất từ 3,98%-4,25%, trong khi lãi suất đối với kỳ hạn 5 năm và 7 năm có xu hướng tương đối ổn định. Cụ thể như sau:
 
  
 Nguồn: HNX, BSC
 
Vùng lợi suất (YTM) của trái phiếu giao dịch trong tuần đối với trái phiếu có kỳ hạn còn lại dài nhất (10-15 năm) là 7,00%-7,71%; trong khi đó YTM của trái phiếu có kỳ hạn ngắn nhất (06 tháng) là 3,55%./.
 
Nguồn: CLB Sức Trẻ HFIC tổng hợp 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN