Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư

TPHCM mở rộng ưu đãi cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội

Thứ ba, 10/11/2015 16:24 GMT
Nhằm phát huy hơn nữa chủ trương đúng đắn của Chương trình kích cầu đầu tư, UBND TPHCM vừa thông qua Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 để bổ sung, sửa đổi, thay thế Quyết định số 33 và Quyết định số 38 về Chương trình kích cầu trước đây. Chương trình kích cầu sẽ tiếp tục dành ưu đãi cho việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của TPHCM và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tăng tính chủ động cho nền kinh tế.

Mở rộng hỗ trợ cho đầu tư giáo dục và môi trường
Chương trình kích cầu mới sẽ mở rộng diện hỗ trợ toàn bộ lãi suất ra với các đối tượng là trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường giáo dục chuyên biệt (khuyết tật) bên cạnh việc vẫn duy trì các đối tượng cơ sở giáo dục và đào tạo được hỗ trợ lãi suất như trước đây.


Lĩnh vực môi trường cũng được chú trọng mở rộng thêm ưu đãi bằng hình thức hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu không nung; các dự án thuộc cơ sở phải di dời ô nhiễm theo các Quyết định của UBND TP thuê trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao và khu công nghệ tập trung.


Các dự án phát triển mạng lưới cấp nước 2, dự án đầu tư trang thiết bị lọc nước nano phục vụ cho các hộ dân thuộc các huyện ngoại thành cũng nằm trong diện được ngân sách hỗ trợ toàn bộ lãi vay.


Đẩy mạnh hỗ trợ cho sản xuất công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ
Bên cạnh việc duy trì hỗ trợ lãi suất cho các dự án phù hợp Danh mục công nghệ cao, dự án nghiên cứu và phát triển (R&D), Quyết định mới nêu rõ sẽ hỗ trợ toàn bộ lãi suất cho các dự án đầu tư đặc thù vào Khu công nghệ cao thành phố (SHTP) theo chỉ đạo của UBND TP.


Đặc biệt, Quyết định 50/2015/QĐ-UBND quy định phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho phần vốn công nghệ và thiết bị được nâng lên mức 85% so với mức 70% trước đó trong Quyết định số 33 và Quyết định số 38 trước đó.
Phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản được ngân sách hỗ trợ lãi suất vẫn được duy trì ở mức tối đa 70% như trước đây. Phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tính dựa trên tham khảo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc các cách tính toán tổng mức đầu tư khác theo quy định.


Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là đối tượng được bổ sung nhiều nhất vào danh mục các loại hình dự án được ngân sách hỗ trợ lãi vay với các dự án đầu tư mới, mở rộng sản xuất các mặt hàng thuộc các nhóm ngành cơ khí; cao su, nhựa; chế biến tinh lương thực – thực phẩm; điện tử - công nghệ thông tin; dệt may; da giày; hóa chất. (Cụ thể các nhóm ngành, sản phẩm thuộc danh mục được ngân sách hỗ trợ ngân sách được quy định tại Phụ lục II đính kèm Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 hoặc tham khảo tại website của HFIC: http://www.hfic.vn/chi-tiet-bai-viet/30755/100/Tin-HFIC/Sua-doi-Chuong-trinh-kich-cau-uu-tien-cho-cong-nghiep-ho-tro).

Mức hỗ trợ lãi suất
Mức lãi suất hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá mức lãi suất huy động tiền bằng đồng VN kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm phí quản lý 2%/năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM thông báo hàng tháng theo quy định.
Phần chênh lệch lãi vay do chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng hoặc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh với mức lãi suất hỗ trợ của ngân sách thành phố sẽ do Chủ đầu tư tự cân đối.

 

Trách nhiệm của HFIC với tư cách là một trong số các tổ chức tín dụng cho vay vốn:
1. Thẩm định tính pháp lý, tính hiệu quả và tính khả thi, tiến độ sử dụng vốn, phương án hoàn vốn, trả nợ vay của dự án đầu tư; kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.
2. Thực hiện việc kiểm soát giá trị khối lượng xây lắp, thiết bị, công nghệ được giải ngân theo đúng tiến độ thực hiện dự án và theo quy định hiện hành.
3. Hàng tháng phát hành phiếu tính lãi, bảng kê chi phí phát sinh đối với các khoản vay để thực hiện các hạng mục của dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt hỗ trợ lãi suất.
 
 
Nguồn: Phòng KHNCPT-HFIC

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN