Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư

Quy trình thông thường thực hiện một dự án kích cầu

Thứ hai, 24/03/2014 16:30 GMT
Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố đã được triển khai gần 14 năm. Tuy nhiên, để tiến hành thực hiện tham gia chương trình, nhiều chủ đầu tư vẫn chưa rõ quy trình thực hiện thông qua những thủ tục cần thiết. Qua kinh nghiệm tham gia tài trợ kích cầu, HFIC xây dựng sơ bộ một quy trình thông thường để giúp các đơn vị khi tham gia sẽ hiểu rõ các bước thực hiện.

Việc tham gia một dự án thực hiện theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, thông thường được trải qua những bước thực hiện như sau:

 

 

Bước 1- Ý tưởng dự án: trên cơ sở đánh giá nhu cầu đầu tư, nhu cầu hoạt động sản xuất kinh và mở rộng của doanh nghiệp, nhà đầu tư/ chủ đầu tư sẽ xác định nhu cầu của mình. Tuy nhiên để có thể đáp ứng được tham gia vào Chương trình kích cầu của Thành phố (theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 và Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh), dự án hay nhu cầu đầu tư phải phù hợp với lĩnh vực, danh mục được hỗ trợ đầu tư của Chương trình kích cầu.

Bước 2- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý thực hiện dự án: trên cơ sở đã xác định ý tưởng/ nhu cầu đầu tư, nhà đầu tư/ chủ đầu tư sẽ tiến hành các bước trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện dự án cụ thể như sau:
-    Pháp lý về địa điểm đầu tư: bao gồm đất đai, địa điểm hợp pháp để tiến hành thực hiện dự án;
-    Pháp lý về quy hoạch, về các thủ tục cấp phép xây dựng: địa điểm đầu tư phải đáp ứng đúng quy hoạch chuyên ngành, đáp ứng quy hoạch phát triển đô thị của Thành phố, trên cơ sở đó mới có thể có các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao....)- đây là tiền đề để tiến hành thuê tư vấn thiết kế thực hiện thiết kế cơ sở theo các chỉ tiêu quy hoạch;
-    Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc bổ sung hồ sơ phê duyệt thiết kế cơ sở: hồ sơ phê duyệt phòng cháy chữa cháy, hồ sơ phê duyệt đánh giá tác động môi trường, hồ sơ pháp lý về cấp phép hoạt động ( y tế, giáo dục...), báo cáo tiền khả thi (hoặc báo cáo khả thi)
-    Sau khi đã có hồ sơ thiết kế cơ sở và các hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư/ chủ đầu tư nộp bộ hồ sơ để phê duyệt thiết kế cơ sở (Bộ/ Sở theo quy định của pháp luật) để tiến hành thực hiện phê duyệt thiết kế cơ sở.
-    Trên cơ sở thiết kế cơ sở được duyệt, nhà đầu tư/ chủ đầu tư tiến hành thực hiện dự án đầu tư với các thông số đầy đủ về tổng mức đầu tư, nguồn vốn dự kiến đầu tư, đánh giá thị trường sản phẩm đầu ra cũng như nguồn cung ứng đầu vào; nhu cầu vốn vay, kế hoạch vay vốn và trả nợ vay cho dự án.
Quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý thực hiện dự án theo thời gian quy định từ các Sở ngành liên quan.

Bước 3- Nộp hồ sơ đề xuất vay vốn tại HFIC: Trên cơ sở thiết kế cơ sở được duyệt (hoặc đã được cấp phép xây dựng), chủ đầu tư nộp bộ hồ sơ đề nghị vay vốn tại HFIC cho dự án tham gia vào chương trình kích cầu cụ thể:
-    Công văn đề nghị vay vốn (có thể liên hệ HFIC cung cấp mẫu tham khảo);
-    Bảng thông tin khách hàng (theo mẫu quy định của HFIC);
-    Dự án đầu tư;
-    Các văn bản liên quan đến địa điểm xây dựng: quyết định giao đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất...(trong những dự án có liên quan đến việc đầu tư xây dựng);
-    Các văn bản liên quan đến việc quy hoạch, cấp phép xây dựng: văn bản quy hoạch, phê duyệt thiết kế cơ sở hoặc giấy phép xây dựng; một số văn bản liên quan đến việc thực hiện an toàn môi trường (phê duyệt đánh giá tác động môi trường, văn bản chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường)
-    Đối với một số dự án đầu tư đặc thù có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (văn bản chấp thuận đầu tư trang thiết bị của sở y tế, văn bản cho phép thực hiện mở cơ sở giáo dục...);
-    Khái toán đầu tư xây dựng và trang thiết bị hoặc báo giá trang thiết bị...
-    Các văn bản pháp lý liên quan đến đơn vị thực hiện dự án: Giấy đăng ký kinh doanh (giấy phép thành lập), điều lệ, quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng, Báo cáo tài chính của đơn vị trong 03 năm gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị vay vốn.
Quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn tại HFIC thông thường 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đánh giá theo yêu cầu.

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị tham gia chương trình kích cầu của Thành phố.
Sau khi được HFIC chấp thuận xem xét cho vay vốn bằng văn bản chấp thuận chính thức. Đơn vị vay vốn tham gia chương trình kích cầu nộp bộ hồ sơ tham gia chương trình tại Sở Kế hoạch và Đầu tư với những hồ sơ cụ thể như sau:
Hồ sơ dự án tham gia Chương trình kích cầu gồm 5 bộ, thành phần hồ sơ bao gồm :
a)    Văn bản đề nghị tham gia Chương trình kích cầu (theo mẫu).
đường link: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/chuongtrinhkichcauthongquadautu/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=50&PublishedDate=2012-07-11T09:55:00Z
b)    Dự án đầu tư có nội dung đầy đủ được lập theo quy định hiện hành.
c)    Văn bản của tổ chức tín dụng đồng ý cho vay vốn hoặc Hợp đồng tín dụng (trong trường hợp này là văn bản thông báo cho vay từ phía HFIC).
Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia chương trình từ các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan để thống nhất nội dung trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt danh mục đơn vị được hỗ trợ lãi vay.
Thời gian xem xét đăng ký vào danh mục dự án được hỗ trợ lãi vay theo quy định với sự phối hợp của các Sở ngành.

Bước 5: Tiến hành thực hiện dự án, giải ngân tín dụng và thực hiện các thủ tục được hỗ trợ lãi vay tín dụng.
Đơn vị thực hiện dự án, tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng, giải ngân đúng hạng mục cam kết sử dụng vốn vay được hỗ trợ. Định kỳ hàng quý (hàng tháng) phát sinh lãi vay, đơn vị vay vốn hoàn chỉnh các thủ tục được hỗ trợ lãi vay từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để đảm bảo việc xem xét hỗ trợ lãi vay từ ngân sách thành phố theo đúng quy định.
Lưu ý: do thủ tục hỗ trợ lãi vay đôi khi có sự chậm trễ, nên đơn vị vay vốn phải thanh toán lãi vay phát sinh đúng hạn để không bị trễ nợ quá hạn, sau đó sẽ được hoàn trả lại lãi vay được hỗ trợ từ ngân sách.
 

Phòng KHNCPT-HFICKẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN