Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư

HFIC đồng hành cùng với chương trình kích cầu thông qua đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 28/10/2013 21:34 GMT
Nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các ngành nghề kinh tế trọng điểm của Thành phố là rất lớn trong những năm qua. Ngoài nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển hàng năm, Thành phố còn thu hút khá lớn nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trên địa bàn cùng tham gia thực hiện đầu tư thông qua nhiều chương trình, trong đó chương trình kích cầu thông qua đầu tư là một chương trình thu hút thành công việc thực hiện đầu tư phát triển của Thành phố.

Chương trình kích cầu thông qua đầu tư với với việc xem xét hỗ trợ lãi vay kích cầu thông qua đầu tư là một chủ trương lớn của Thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện khá thành công hơn 10 năm qua.
Ban đầu với Quyết định 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17/04/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đã bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố. Theo dòng thời gian, với các Quyết định 44/2000/QĐ-UB-TH ngày 17/4/2000 và Quyết định 81/2001/QĐ-UB ngày 19/09/2001 ban hành bổ sung Quyết định 15/200/QĐ-UB-TH; Quyết định 87/2003/QĐ-UBND ngày 20/5/2003 đã từng bước bổ sung và hoàn thiện chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố.
Năm 2009, sau một thời gian ngắn tạm dừng, chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố đã khởi động lại với nội dung hoàn toàn mới và thay thế các Quyết định trên bằng Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009, và sau này được thay thế bằng Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 và Quyết định bổ sung là Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều trong Quyết định 33/2011/QĐ-UBND.
Có thể nói rằng với thời gian thực hiện hỗ trợ lãi vay cho các đơn vị tham gia chương trình kích cầu của Thành phố hơn 13 năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội, và một số lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh khác theo các ngành nghề ưu tiên phát triển trên địa bàn Thành phố đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của WTO. Đến thời điểm hiện nay, theo như Quyết định 20/2009/QĐ-UBND và Quyết định 33/2011/2011, theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng kết thì đã có 138 dự án đã đăng tham gia chương trình với tổng mức đầu tư tham gia thực hiện ước tính 12.451,5 tỷ đồng; tổng mức vốn vay được hỗ trợ ước tính 6.019 tỷ đồng (ước tính toàn bộ mức lãi vay được hỗ trợ tương đương 1.800 tỷ đồng cho số dự án đã được chấp nhận này)(trích nguồn:
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn), điều đó cho thấy với sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố 1.800 tỷ đồng này đã thu hút được nguồn vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội (từ nhà đầu tư, từ các tổ chức tài trợ vốn...) ước tính 86,54% tổng mức đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển tại Thành phố; và cũng nói thêm, dưới góc độ địa phương hiện nay chỉ duy nhất thành phố Hồ Chí Minh có chương trình này và chính vì thế đã góp phần nâng cao nhu cầu đầu tư của xã hội trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) tiền thân là Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) trước kia, đã từng đồng hành với chương trình kích cầu này ngay từ ban đầu (2000). Việc tham gia của HFIC chỉ riêng trong giai đoạn thực hiện Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 và Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay, HFIC đã giải ngân cho hơn 66 dự án với tổng mức đầu tư ước tính 5.950 tỷ đồng, tổng mức vốn vay 2.864 tỷ đồng (chiếm 47,6% tổng mức vốn vay của chương trình kích cầu đã thực hiện). Có thể nói rằng với vai trò là công cụ tài chính huy động các nguồn lực xã hội của thành phố đầu tư vào kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, HFIC đã từng bước khẳng định và củng cố vai trò đã được giao trọng trách này thông qua việc thực hiện tài trợ tín dụng vào các dự án, qua đó cũng góp phần thu hút thành công sự hợp tác từ các khu vực kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân.

 

 
 Ảnh: Nhà lưu trú công nhân KCN Tân Tạo mở rộng- một dự án được hỗ trợ lãi vay từ Chương trình kích cầu được tài trợ thông qua nguồn vốn của HFIC

Nguyễn Hà Lam

Phòng KHNCPT 

 

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN