Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư

Năm dự án trong khu chế xuất, khu công nghiệp được hỗ trợ lãi vay từ Chương trình kích cầu của thành phố

Thứ hai, 28/10/2013 21:21 GMT
Đã có 5 dự án trong các khu chế xuất, khu công nghiệp được hỗ trợ lãi vay từ Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh.
Trong 9 tháng đầu năm 2013, đã có 5 dự án trong các khu chế xuất và khu cộng nghiệp được hỗ trợ lãi vay từ Chương trình kích cầu với tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 208,95 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 110,4 tỷ đồng và 2 dự án hạ tầng với tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 98,55 tỷ đồng, bao gồm:


1. Dự án đầu tư thiết bị đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất băng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (KCN Tây Bắc Củ Chi) với vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 87,4 tỷ đồng (hỗ trợ toàn bộ lãi vay).

2. Dự án đầu tư máy ghép khô không dung môi và máy làm túi tự động của Công ty Thương mại và Bao bì Sài Gòn TNHH (KCN Vĩnh Lộc) với vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 7 tỷ đồng (hỗ trợ 50% lãi vay).

3. Dự án đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ trong chế tạo khuôn mẫu cơ khí của Công ty Cổ phần Hoàng Hạc (KCN Tân Bình) với vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 16 tỷ đồng (hỗ trợ toàn bộ lãi vay).

4. Dự án đầu tư xây dựng khu lưu trú công nhân  của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát (KCX Linh Trung II) với vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 82 tỷ đồng (hỗ trợ toàn bộ lãi vay).

5. Dự án đầu tư Module 2 Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn I của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (KCN Hiệp Phước) với vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 16,55 tỷ đồng (hỗ trợ toàn bộ lãi vay).


 

        

  Trụ sở Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước


                                                                                                                                       (Nguồn: hepza.hochiminhcity.gov.vn)
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN