In Trang

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TP.HCM

Giới thiệu

Nguồn vốn Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được chia làm các nguồn nhỏ có phạm vi sử dụng tương đối khác nhau, trong đó Phòng quản lý các nguồn vốn uỷ thác hiện đang tiếp nhận các nguồn cụ thể sau:

 Nguồn vốn ngân sách tập trung

 Nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

 Nguồn vốn bán nhà xưởng

 Nguồn vốn từ nguồn thu cổ phần hoá

Mục đích Nguồn vốn ngân sách thành phố nhằm hỗ trợ các dự án thuộc những chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các dự án đầu tư khác mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên toàn thành phố.

Cơ chế hoạt động 

  • Về thẩm định dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định hiệu quả dự án và trình UBND TP bố trí vốn cho vay uỷ thác.
  • Về thẩm quyền quyết định: UBND thành phố phê duyệt cho vay bằng quyết định hoặc công văn chỉ đạo đối với từng trường hợp dự án cụ thể.
  • Về thủ tục giải ngân: HFIC ký hợp đồng tín dụng uỷ thác, kiểm tra hồ sơ giải ngân và thực hiện giải ngân đúng đối tượng, đúng mục đích dự án, đồng thời thực hiện theo dõi tiến độ thực hiện dự án và thu hồi nợ theo đúng thời hạn vay quy định trong hợp đồng tín dụng.

Đối tượng vay vốn

  • Dự án thuộc những chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố.
  • Dự án cải tạo lưới điện trên địa bàn thành phố.
  • Dự án về xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.
  • Dự án về đền bù, giải toả, xây dựng các khu tái định cư cho người dân.
  • Những dự án khác được UBND thành phố duyệt vay theo từng trường hợp cụ thể.

Đặc trưng

Lãi suất cho vay, thời hạn hoàn trả vốn vay, phí lãi vay và bảo đảm nợ vay được quy định trong quyết định cho vay của Ủy ban nhân dân thành phố đối với từng trường hợp dự án cụ thể (Mức phí quản lý vốn ủy thác hiện hành do UBND thành phố ban hành, hiện nay là 0,84%/năm).

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Q.1 TP.HCM.
Tel: (84-8) 38.297.833            
Fax: (84-8) 38.295.008

Phòng Quản lý các nguồn vốn uỷ thác, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM

67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 4244
Fax: (84-8) 3821 4243

,