Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin Khác

Thực hiện công bố thông tin của DNNN

Thứ tư, 02/03/2016 21:16 GMT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin do đơn vị mình quản lý và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2016 để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đồng thời sẽ được công bố tại trang web http://business.gov.vn.
 

 

Ảnh minh họa
 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đôn đốc các DNNN khẩn trương xây dựng các nội dung công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện gửi và công bố thông tin theo quy định tại Điều 13, Điều 16 và Điều 19 Nghị định này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai theo quy định.
 
Định kỳ hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và công khai danh sách này trên Cổng thông tin doanh nghiệp và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định.
 
Nguồn: www.chinhphu.vn


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN