In Trang

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Mối quan hệ với Ngân hàng SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
và Ngân hàng CREDIT AGRICOLE, Pháp

HFIC được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy nhiệm thực hiện việc vay vốn từ các Ngân hàng:SOCIETE GENERALE và CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank để cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (trước đây là Công ty cổ phần B.O.T Cầu Phú Mỹ) vay lại để thực hiện Dự án xây dựng Cầu dây văng Phú Mỹ có thu phí  theo Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 9/11/2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu Phú Mỹ là cầu dây văng hiện đại áp dụng các kỹ thuật tiên tiến của cầu dây văng trên thế giới do các nhà thầu nổi tiếng đến từ nước Đức và Úc thi công xây dựng, là công trình vượt sông Sài Gòn nối liền Quận 2 và Quận 7, khép kín vành đai Đông - Tây thành phố.

Ngân hàng SOCIÉTÉ GÉNÉRALE là một Công ty của Pháp có trụ sở đăng ký tại 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Cộng hòa Pháp và Ngân hàng CREDIT AGRICOLE, trước đây là ngân hàng CALYON, một Công ty của Pháp có trụ sở đăng ký tại số 9, quai du President Paul Doume, 92920 Paris La Defence Cedex, Cộng hòa Pháp. 

Tháng 11 năm 2006, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, HFIC và các Ngân hàng nêu trên đã ký kết Hợp đồng Tín dụng Người mua Hermes và Hợp đồng Vay thương mại tài trợ cho Dự án bằng các ngoại tệ USD, EUR và AUD trị giá tương đương 110 triệu USD trong thời gian là 13 năm.

,